خدا هست

خدا هست . . .

                                    جای هیچ نگرانی نیست !

 

پ ن - دوران آموزشی خوب بود !

پ ن - رفیق کمه؛ اما سیدوحید همیشه هست !

پ ن - مدتها نخواهم بود؛ تا جواب بگیرم ازش !

پ ن - دعام کنید.

 

بعد نوشت -

ستــاره شک ندارد؛ ماه دارد

نبودن گریه دارد؛ آه دارد

چرا اکسیژن کاشان همیشه

هوای اصفهان همراه دارد ؟!

 

( تقسیم شدیم؛ و من افتادم اصفهان! توپخانه 44 رسته اداری! )

/ 0 نظر / 67 بازدید